ผลการเรียนปลายภาค

สามารถตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนปัจจุบันได้ที่เมนูนี้ (ทุกระดับชั้น)

ผลการเรียนทุกภาคเรียน

สามารถตรวจผลการเรียนย้อนหลัง และดูเกรดเฉลี่ยรวม GPAx ได้ที่เมนูนี้ (เฉพาะ ม.3 , ม.6)

ขอใบรับรองออนไลน์

สามารถขอเอกสารรับรองผลการเรียน ปพ.1 และ ปพ.7 ได้ที่เมนูนี้

-----

-----------

Design by: www.diablodesign.eu