ผลการเรียนปลายภาค

สามารถตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนปัจจุบันได้ที่เมนูนี้ (ทุกระดับชั้น)

ผลการเรียนทุกภาคเรียน

สามารถตรวจผลการเรียนย้อนหลัง และดูเกรดเฉลี่ยรวม GPAx ได้ที่เมนูนี้ (เฉพาะ ม.3 และ ม.6)

ขอใบรับรองออนไลน์

สามารถขอเอกสารรับรองผลการเรียน ปพ.1 และ ปพ.7 ได้ที่เมนูนี้

..........

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Design by: www.diablodesign.eu